SMV-sivu

KOHTI MAKSIMIA

Suomen Mentaalivalmennus optimoi osaamisesi. Sopivasti kehittymällä ja itseään kehittämällä voidaan turvallisesti kurotella kohti omaa maksimia. Samalla siirretään omat rajat kauemmas, jotta ei tarvitse mennä äärimmilleen.

Mental Management

Kehitä valmiuksia kohdata muuttuvan työelämän vaatimukset ja selviytyä ristiriitatilanteista.

Resilienssi ja palautumisen taidot

Hyvän ja kestävän suorituskyvyn ylläpitäminen vaatii taitoa palautua tehokkaasti.

Henkilöstön itsetuntemus ja vuorovaikutus

Kaiken hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen pohjana on itsetuntemus. Kun tunnet itsesi, voit myös ilmaista itseäsi paremmin.

Organisaation ilmapiiri ja kassavirta

Voisitteko yrityksessänne päästä entistä parempiin tuloksiin 
investoimalla henkilöstön hyvinvointiin? Toisiko se lisää kassavirtaa?

Työelämän mentaalisten taitojen 
kartoittaminen ja workshop

Interaktiivinen valmennus kohti uusia työelämän voimavaroja.