TYHY-PÄIVÄT

Työhyvinvointipäivillä on tärkeä merkitys organisaation ilmapiirin luomisessa ja luottamuksen synnyttämisessä työyhteisön jäsenten välillä. Onnistunut TYHY-päivä tarjoaa oivalluksia, uusia näkökulmia työhön, virkistää ja rentouttaa.

Olemme luoneet kaksi työhyvinvointipäiviin sopivaa valmennusta. Molemmat TYHY-päivien ohjelmamme tarjoavat oivalluksia, uusia näkökulmia työhön, lisäävät yhteisöllisyyttä, virkistävät ja rentouttavat. Muutamassa tunnissa ei ratkota kerralla kaikkia työyhteisön  haasteita, useimmiten onnistuneeseen TYHY-päivään kuitenkin riittää, että ihmiset tulevat kuulluksi ja saadaan uusia ajatuksen siemeniä itämään.

ACTION TYPES© — yksilön luontaiset vahvuudet

KOULUTUKSEN KESTO 3—4 TUNTIA.

Kaiken hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen pohjana on itsetuntemus.  Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy, kun jokaisen luontaiset vahvuudet ovat sataprosenttisesti käytössä, ja näin koko työyhteisö pystyy työskentelemään tehokkaammin ja menestyksekkäämmin.

Käyttämämme Action Types© –menetelmä korvaa kyselyiden avulla tehtävät itsetuntemuksen testit motorisella koordinaatiokartoituksella. Kyselyperusteisten testien toive- ja kieltämisminä jäävät pois, koska keholliset ominaisuudet ovat pysyviä. Kartoituksen tekeminen yhdessä lisää yhteisöllisyyttä sekä ymmärrystä itsestä ja muista oivalluttavan tekemisen kautta.

Action Types© on alunperin urheilun mentaalivalmennukseen kehitetty menetelmä, jonka avulla on mm. saavutettu jo kymmeniä olympiamitaleja. Erityisesti Keski-Euroopassa menetelmää on jo menestyksekkäästi hyödynnetty yritysmaailmassa.

Action Types© –työhyvinvointipäivässä opit mm.:

Lisäksi Action Typesin toteuttaminen porukalla on äärettömän hauskaa ja vapauttaa positiivista energiaa koko porukkaan!

Organisaation ilmapiiri: PAREMPI TAPAS

KOULUTUKSEN KESTO 3—4 TUNTIA.

Jos halutaan saada työyhteisö toimimaan hyvin yhdessä, vaaditaan ennen kaikkea, että sen jäsenet oppivat tuntemaan toisensa. Vasta silloin pystymme aidosti arvostamaan toisiamme kaikkine voimavaroinemme ja puutteinemme.

Espanjassa kokoontuminen ruokapöydän ääreen on ehdottoman sosiaalinen ja yhteisöllinen tapahtuma, jonka äärellä nautitaan keskustelusta, tutustutaan kanssaruokailijoihin ja heidän ajatuksiinsa. Hyvä ruoka on isossa osassa positiivisen ilmapiirin luomisessa.

Parempi Tapas –tyhypäivässä tuomme palasia etelä-eurooppalaisesta keittiöstä illan keskiössä olevaan herkulliseen tapas-pöytään, johon yhdistämme ohjatun keskustelun.

Työhyvinvointipäivän tavoitteena on avata uusia näkökulmia työssä viihtyvyyteen sekä kasvattaa työyhteisön keskinäistä luottamusta ja yhteisymmärrystä. Keskustelujen aiheet voidaan muokata yrityksen tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Keskustelun teemoja voivat olla mm.:

Lue lisää: Parempi Tapas työhyvinvointipäivän tarkemman sisällön ja esitteen voit ladata tästä »