Myötäinto voimavarana ja menestystekijänä, osa 1/6