TYÖNOHJAUS & MENTAL MANAGEMENT

Työntekijöiden hyvinvointi ei ole organisaation päämäärä ja perustehtävä, vaan jatkuvan tuottavuuden edellytys. Työnohjaus sopii yksilöille ja työyhteisöille, jotka haluavat kehittyä omassa työssään. Yksilöiden kehittyminen mahdollistaa myös organisaation paremman toimintakyvyn ja menestyksen.

Mental Management –interventio on tehokas, suomalainen toimintamalli työyhteisön kyvykkyyden kehittämiseen ja sitouttamiseen.

TYÖNOHJAUS

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Kannattaa miettiä, millainen ohjaustapa sopii tilanteeseen ja tavoitteisiin.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 

Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto. 

TYÖNOHJAUKSEN hyödyt työyhteisölle:

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Miten työnohjaus vaikuttaa?

Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä: 

MENTAL MANAGEMENT

— Uuden työelämän kohtaaminen

Maailma ja työelämän vaatimukset sen mukana muuttuvat yhä nopeammin. Kaipaamme uusia keinoja, joiden avulla kohdata väistämättömät muutokset, koska vanhat toimintamallit eivät enää päde muuttuvassa työympäristössä.

Mental Management –interventio kerää jokaiselta siihen osallistuvalta ryhmän jäseneltä rakentavia, resurssien puitteissa olevia ja yhteiseen tavoitteeseen tähtääviä ehdotuksia, ja työstää niistä uusia, paremmin toimivia työyhteisön toimintatapoja.

Mental Management –interventio myös sitouttaa ryhmän jäsenet tehokkaasti uusiin strategioihin ja samalla ehkäisee konflikteja ja ristiriitoja.

Voidaksemme toimittaa asiakkaillemme palveluja edelleen tuloksekkaasti nopeasti muuttuvassa maailmassa, myös työntekijöiltä ja työyhteisöltä edellytetään ajattelutapojen muuttamista.

MENTAL MANAGEMENT -INTERVENTION hyödyt työyhteisölle:

Työyhteisön ajatusmallien muutos kohtaamaan muuttuvia vaatimuksia ei onnistu ilman koko työyhteisön sitouttamista. Mental Management –interventioon vaaditaan koko työyhteisön osallistumista, oivalluksia ja dialogia. Interventiossakerätään jokaiselta siihen osallistuvalta ryhmän jäseneltä rakentavia, resurssien puitteissa olevia ja yhteiseen tavoitteeseen tähtääviä ehdotuksia, ja työstetään niistä uusia, paremmin toimivia työyhteisön toimintatapoja. Interventio toteutetaan joustavasti työajan puitteissa:

Haastattelujen ja ryhmätapaamisten lisäksi interventio sisältää myös koko yhteisölle kolme erillistä koulutustilaisuutta. Tilaisuuksissa lisätään ymmärrystä itsestämme ja vahvuuksistamme niin yksilöinä kuin työyhteisönä. Ymmärryksen lisääntyessä itsestä osana työympäristöä, ymmärrämme paremmin myös erilaisuutta ja parannamme työyhteisön välistä yhteistyötä sekä vuorovaikutusta. Paremmin toimivana työyhteisönä pääsemme yhdessä, motivoituneina yksilöinä, entistä parempiin tuloksiin.

Kysy lisää ja pyydä tarjous juuri teidän työyhteisöllenne.