TYÖELÄMÄN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Työyhteisöllä on nopeasti muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä yhteiset pelisäännöt. Kuitenkin jokaisella meillä on yksilölliset vahvuutemme tehdä töitä. Jokainen meistä myös reagoi muutoksiin erilailla. Muutos on kuitenkin ainoa joka pysyy.

Valmennuksemme lisäävät työyhteisön ymmärrystä, luottamusta ja yhteishenkeä. Kiinnostus ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin kasvaa, jolloin itseohjautuvuus lisääntyy, työn tuottavuus ja henkilöstön hyvinvointi paranee. Työyhteisön ilmapiirin paraneminen vaikuttaa positiivisesti yrityksen talouteen.

ORGANISAATION ILMAPIIRI – YRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄ  -valmennus

KOULUTUKSEN KESTO 3—4 TUNTIA.

Tutkimuksen mukaan organisaation ilmapiiri vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin, henkilöstötuottavuuteen, yrityksen rahavirtaan ja yritysmielikuvaan.

Valmennuksen hyödyt työyhteisölle:
Valmennuksen sisältö:

Keskusteluista nousevista tarpeista duunicoachimme toteuttavat päivittäiseen työntekoon ja sitä kautta organisaation ilmapiiriin ja rahavirtaan vaikuttavia jatkovalmennuksia ja workshopeja.

Työelämän MENTAALISTEN TAITOJEN kartoitus ja workshop

KOULUTUKSEN KESTO 3—4 TUNTIA.

Interaktiivinen valmennus pienryhmäkeskusteluineen perustuu ennen kokoontumista toteutettavaan mentaalisten taitojen kartoitukseen.

Ryhmässä valmentajan johdolla avataan mm. mitä kaikkea itsetuntemus tarkoittaa työelämässä ja miten asenne vaikuttaa toimimiseen ja tuloksiin työtehtävissä joka päivä.

Valmentajan avulla oivallutetaan osallistujia löytämään itsestään mentaalisia voimavaroja työelämään.

Valmennuksen hyödyt työyhteisölle:
Workshop

Ennakkoon toteutettavan mentaalisten kartoituksen vastausten perusteella koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi seuraavista aihepiireistä:

Organisaation ILMAPIIRI & RAHAVIRTA

Vain hyvinvoiva henkilöstö voi olla tuottava. Voisitteko yrityksessänne päästä entistä parempiin tuloksiin investoimalla henkilöstön hyvinvointiin? Tuottaisiko se enemmän rahavirtaa

Yhteistyökumppanimme Strategic Accountingin Riku Lehtinen on pitkään tutkinut työilmapiirin vaikutusta rahavirtaan ja menestykseen. Tulokset ovat olleet mykistäviä, sillä lukujen avulla voidaan todentaa, että yrityksissä, joissa huolehditaan organisaation ilmapiiristä ja työhyvinvoinnista, on vuositasolla huimasti parempi rahavirta. Yhteistyössä Strategic Accountingin kanssa pystymme todentamaan, että pehmeät arvot tuovat kovan rahan, ja pitkäjänteinen satsaus henkilöstön hyvinvointiin sekä organisaation ilmapiiriin on yritykselle kannattava valinta.

Kysy lisää, niin selvitetään miten ilmapiiriin satsaaminen erityisesti teidän yrityksessänne kannattaa!

KYSY LISÄÄ »

KOULUTUKSEN HINTA — 1’490 € / 3—4 tuntia

Hinta per koulutusmoduuli 5–20 henkilön ryhmälle. Kysy myös pidempiä koko päivän koulutuksia tai intensiivijaksoja sekä koulutuksia suuremmille ryhmille.

TILAA HETI / KYSY LISÄÄ »